Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Stručni skup Urbano-ruralne veze 19. i 20. rujna 2017. godine

Hrvatski zavod za prostorni razvoj organizira stručni skup pod nazivom
 

Urbano-ruralne veze


vrijeme i mjesto održavanja
19. i 20. rujna 2017. godine
Sveti Martin na Muri
kongresna dvorana Terma Sveti Martin

program
Stručni skup bavit će se temom urbano-ruralnih veza iz perspektive prostornog planiranja, s osvrtom na promet, javnu i društvenu infrastrukturu, krajobraze, oblikovanje i uređivanje naselja te gospodarski razvoj s naglaskom na održivi turizam i poljoprivredu. Program će se sastojati od sljedećih tematskih cjelina:
 
  • Urbano-ruralne veze u prostornom planiranju
  • Urbano-ruralne strategije, programi i projekti
  • Područja razvojnih specifičnosti
  • Kulturna i prirodna baština
  • Krajobraz kao element ruralnog identiteta

Cijeli program skupa možete preuzeti ovdje.

zbornik
Za skup će biti pripremljen i tiskan Zbornik s 30ak stručnih radova koji će poslužiti kao materijal za daljne bavljenje urbano-ruralnim temama.

sudionici
Namijenjen je stručnjacima raznih profila koji se bave urbano-ruralnim pitanjima, posebice prostornim planerima, arhitektima i krajobraznim arhitektima, te predstavnicima lokalne i regionalne samouprave.

Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata
Stručni skup se u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata vrednuje sa šesnaest (16) sati na području B: prostor i okoliš odnosno po osam (8) sati za svaki dan stručnog skupa.

B1.1 Strategije prostornog razvoja
B1.2 Prostorni planovi
B1.3 Ostali stručni poslovi prostornog uređenja
B1.4 Promet, transport, infrastruktura i mobilnost
B2.1 Arhitektonske politike
B2.3 Socijalno istraživanje gradskih i ruralnih središta
B2.4 Javni prostor u gradu
B2.5 Uloga lokalnih zajednica u razvoju životne okoline
B2.6 Koncepti rekonstrukcije zatečenog prostora
B3.1 Krajobrazna arhitektura
B3.2 Rurizam i kulturni krajobraz

smještaj
Terme Sveti Martin osigurale su prigodnu ponudu smještaja u hotelu ili apartmanima za sudionike skupa. Rok za rezervaciju smještaja je 5. rujan 2017. godine putem obrasca.

prijave
Prijave su zatvorene zbog popunjenog kapaciteta.