Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Stručni seminar CESTE 2015, Novigrad: predstavljanje koncepcije Strategije prostornog razvoja RH

Hrvatski zavod za prostorni razvoj predstavio je aktualni proces izrade Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske te sadržaj, uporišta i koncepciju Strategije na 39. stručnom seminaru CESTE 2015 koji je započeo 17. ožujka 2015. u Novigradu.

Seminar CESTE je stručni skup na kojem se rezimiraju rezultati u područjima razvoja, održavanja i gospodarenja prometnicama i sigurnosti u prometu.

U sklopu izlaganja koncepcije nove Strategije poseban je osvrt posvećen razvoju prometnih sustava, kao preduvjeta gospodarskog i društvenog razvoja i ublažavanja negativnih demografskih procesa. Sudionici skupa pozvani su da daju doprinos pripremi Strategije svojim osvrtima, komentarima i prijedlozima vezanim uz razvoj prometnih sustava.