Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Natječaj za dva radna mjesta u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj

Hrvatski zavod za prostorni razvoj traži dva djelatnika na određeno vrijeme:

1. Služba za dokumente prostornog uređenja državne razine
1.1. Odjel za strategiju prostornog razvoja RH i druge dokumente prostornog uređenja državne razine
Viši stručni savjetnik
(redni broj radnog mjesta: 3) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2018. godine

2. Služba za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i praćenje stanja u prostoru 
2.2. Odjel za praćenje stanja u prostoru

Rukovoditelj Odjela (redni broj radnog mjesta: 9) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže odsutne zaposlenice

Rok za prijavu je 20. listopada 2017. godine. 

Više