Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Hrvatski sabor usvojio Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske

Zastupnici Hrvatskoga sabora 13. listopada 2017. godine jednoglasno su usvojili Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske, temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru.

Nositelj njene izrade je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Više na web-stranici Hrvatskog sabora

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine 106/2017)


Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (e-knjiga)