Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Kontakt

HRVATSKI ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
tel: +385 1 3712-719
fax: +385 1 3712-872
zavod@mgipu.hr
 
mr. sc. Irena Matković, dipl. ing. arh.
Ravnateljica
irena.matkovic@mgipu.hr
tel. 01/3712-719
   
SLUŽBA ZA DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA DRŽAVNE RAZINE  
Držislav Dobrinić, dipl. ing. arh.
Rukovoditelj službe
drzislav.dobrinic@mgipu.hr
tel. 01/3782-469
   
Odjel za Strategiju prostornog razvoja RH i druge dokumente prostornog uređenja državne razine  
Vesna Marohnić-Kuzmanović, dipl.ing.arh.
Rukovoditeljica odjela
vesna.marohnickuzmanovic@mgipu.hr
tel. 01/3782 -756
Aleksandar Bašić, dipl.ing.arh.
Viši stručni savjetnik
aleksandar.basic@mgipu.hr
tel. 01/3712-716
Lidija Škec, dipl.ing.arh.
Viša stručna savjetnica
lidija.skec@mgipu.hr
tel. 01/3712-732
   
Odjel za prostorne planove područja posebnih obilježja državne razine  
Dubravka Šeparović, dipl.ing.arh.
Rukovoditeljica odjela
dubravka.separovic@mgipu.hr
tel. 01/3712-745
Branka Flegar, dipl.ing.arh.
Viša stručna savjetnica
branka.flegar@mgipu.hr
tel. 01/3712-841
   
SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA I PRAĆENJE STANJA U PROSTORU  
Sunčana Habrun, dipl. ing. arh.
Rukovoditeljica Službe
suncana.habrun@mgipu.hr
tel. 01/3712-708
   
Odjel za Informacijski sustav prostornog uređenja  
Andrijana Zelić, dipl.ing.geologije
Rukovoditeljica odjela
andrijana.zelic@mgipu.hr
tel. 01/3712-783
Lovorka Sviben, dipl.ing.arh.
Viša stručna savjetnica
lovorka.sviben@mgipu.hr
tel. 01/3782-109
Sunčana Vrbat, prof. geografije
Viša stručna savjetnica
suncana.vrbat@mgipu.hr
tel. 01/3712-749
   
Odjel za praćenje stanja u prostoru  
Nevenka Koričančić, dipl.ing.arh.
Rukovoditeljica odjela
nevenka.koricancic@mgipu.hr
tel. 01/3712-730
mr.sc. Rafaela Kovačević-Pašalić, dipl.ing.geografije
Viša stručna savjetnica
rafaela.kovacevicpasalic@mgipu.hr
tel. 01/3712-784
   
SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I PRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE  
Ingrid Gojević, dipl. ing. arh.
Rukovoditeljica Službe
ingrid.gojevic@mgipu.hr
tel. 01/3782-452
   
Odjel za međunarodnu suradnju  
Jadranka Vranek, dipl.ing.arh.
Rukovoditeljica odjela
jadranka.vranek@mgipu.hr
tel. 01/3782-431
Ariana Korlaet, dipl.ing.arh.
Viša stručna savjetnica
ariana.korlaet@mgipu.hr
tel. 01/3712-765