Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Strategija prostornog razvoja RH

Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske  
Stručne podloge    
Stručne rasprave    
Postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš
Savjetovanje/javna rasprava
Rujan 2015.: Na svojoj 250. sjednici, održanoj 10. rujna 2015. godine, Vlada je utvrdila Prijedlog Strategije te ga uputila Hrvatskom saboru na daljnje postupanje.
Više na web stranici MGIPU...